Pablo Software Solutions
Patron szkoły
PROFESOR BRONISŁAW GEREMEK


Bronisław Geremek urodził się 6 marca 1932 r. w Warszawie. W 1954 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1956-58 odbył studia podyplomowe w Ecole Pratique des Hautes Etudes w Paryżu. W 1960 r. uzyskał doktorat, a w 1972 r. habilitację w Polskiej Akademii Nauk. W 1989 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym. Główną domeną działalności naukowej prof. Bronisława Geremka stały się badania nad historią kultury i społeczeństwa wieków średnich. Na jego dorobek naukowy i akademicki składają się bardzo liczne artykuły, wykłady i odczyty, oraz 10 książek przetłumaczonych na 10 języków.
Prawie całe życie prof. Bronisława Geremka jako naukowca i badacza było związane z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie pracował w latach 1955-85. W latach 1960-65 był wykładowcą na Sorbonie w Paryżu i kierownikiem tamtejszego Centrum Kultury Polskiej. Międzynarodowe uznanie dla osiągnięć naukowych prof. B. Geremka znalazło swój wyraz w uhonorowaniu go 11 doktoratami honoris causa, nadanymi mu m.in. przez uniwersytety w Bolonii, Utrechcie, Paryżu (Sorbona) i Nowym Jorku (Columbia). W 1992 roku został mianowany profesorem wizytującym w College de France. Był ponad to członkiem Academia Europea, Pen Clubu, Societe Eurpoeenne de Culture, oraz licznych towarzystw i stowarzyszeń.
Jako działacz polityczny prof. Bronisław Geremek był jednym z architektów fundamentalnych zmian politycznych w Polsce i w Europie Środkowej, który położył olbrzymie zasługi dla pokojowego wcielenia w życie przemian demokratycznych i zasad społeczeństwa obywatelskiego.
więcej

Wypowiedzi o prof. Bronisławie Geremku na wieść o jego śmierci.

Bronisław Geremek był dla mnie, jak i dla całego mojego środowiska symbolem człowieka, który rezygnuje z kariery. Ten wybitny polityk, intelektualista i erudyta łączył w sobie dwa światy. Świat spowity tragizmem drugiej wojny światowej oraz świat miłujący wolność i fundamentalne wartości. Te dwa światy, tak skrajnie różne, złożyły się na sylwetkę tego Wielkiego Człowieka, Wielkiego Polaka i Europejczyka.
Jan Kułakowski, poseł do PE

Bronisław Geremek był człowiekiem bez reszty oddanym sprawom Polski i Polaków, a swoją wiedzę i doświadczenie oraz wielki międzynarodowy autorytet wykorzystywał w Europie i na świecie dla dobra Ojczyzny. Miałem zaszczyt przez wiele lat współpracować z profesorem Bronisławem Geremkiem. Lata te na zawsze pozostaną w mojej pamięci. Był On człowiekiem porozumienia i dialogu, zaś jego ideą było łączenie ludzi, a nie ich dzielenie, łagodzenie obyczajów oraz studzenie emocji. Polska nauka i polityka straciły wielkiego człowieka, a wielu spośród nas prawdziwego Przyjaciela.
Donald Tusk, Premier RP

Polska straciła jednego z najwybitniejszych ludzi myśli politycznej ostatnich dziesiątków lat. więcej

Uzasadnienie wyboru prof. Bronisława Geremka
jako kandydata na patrona Gimnazjum w Rosku


Wybór patrona, to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdej szkoły. Patronem powinien być człowiek o najlepszych przymiotach charakteru, którego życie i działalność służą pokoleniom, w jakimś sensie wzór do naśladowania. To autorytet reprezentujący treści i wartości bliskie dzieciom i młodzieży. Uczeń powinien identyfikować się z patronem swojej szkoły i mieć do niego emocjonalny stosunek.
Bronisław Geremek z całą pewnością spełnia powyższe kryteria. Jako młody człowiek przeżył widmo wojny, które wpłynęło na ukształtowanie postaw społecznych prezentowanych przez niego w dorosłym życiu.
więcej
Gimnazjum w Rosku
Maqus&Iker @ 2009
Patron Szkoły
Aktualności
Dwujęzyczność
DSD
Comenius dwustronny
Asystentura Comeniusa
Wymiana młodzieży
Nasze działania
Fizyka
Informatyka
Technika
Język Polski
Sport w szkole
Szkoła bez przemocy
Akcje charytatywne
Nasze sukcesy
Kadra nauczycielska
Parlament Szkolny
Informacje dla rodziców
plan lekcji
plan świetlicy
plan kółek
plan dowozów
Spis podręczników
Przetargi
Biblioteka Szkolna
Kontakt
imieniny: